Projektová a inženýrská činnost

Společnost Slavel spol. s r. o. je držitelem ŽL na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti dopravy. Díky tomu můžeme poskytnout tyto služby:

  předprojektová příprava:
 • zpracování návrhu řešení zakázky
 • zpracování variantních skic a studií

  projektová dokumentace:
 • používáme CAD software
 • vycházíme z jednotné digitální mapy nebo provedeme vlastní geodetické zaměření
 • projektovou dokumentaci zpracujeme pro všechny nutné úrovně řízení stanovené Stavebním zákonem (v digitální i tištěné podobě v požadovaném počtu paré)

  územní řízení:
 • průvodní a technická zpráva
 • situační výkres současného stavu
 • rádiový projekt pro ČTÚ, včetně měření a analýzy přenosů
 • stanoviska, souhlasy a posouzení dotčených fyzických osob a institucí
 • operativní zajištění požadovaných podkladů
 • nabytí právní moci územního rozhodnutí

  stavební řízení:
 • zajištění veškeré technické a projektové dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení
 • účast ve stavebním řízení
 • nabytí právní moci stavebního povolení

  prováděcí projektová dokumentace:
 • specifikace prací, materiálu a dodávek
 • situační plán
 • popisy prvků, osazení a zapojení
 • návod pro údržbu
 • technický popis

 • projekční a stavební dozor
 • koordinace realizace zakázky, včetně operativního zajištění všech prací a technických prostředků
 • výchozí revize
 • zkušební provoz
 • kolaudační řízení po nabytí právní moci
 • záruční a pozáruční servis

Ukázky vývojových prací

Návrh, projekt a komplexní dodávka rádiových přenosových zařízení sběru dat pro záchytná parkoviště, objednavatel TSK hl. m. Prahy
P + R RadotínP + R Radotín P + R PalmovkaP + R Palmovka

Návrh, výroba, dodávka a servis 155 ks informačního systému PARS na dohled a řízení SSZ v Praze a Brně - objednavatel TSK hl. m. Prahy a AŽD DAST Brno
PARSPARS umístěný na SSZ PARSPARS umístěný v řídícím středisku

Zpět
Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Slavel, spol. s r. o.