Vjezdy do areálů, garáží a na vyhrazená parkoviště

    Tyto vjezdy zajišťujeme „na klíč":
  • vlastní automatická vrata, brány a závory jakéhokoliv typu a provedení včetně montáže a servisu
  • světelné signalizační zařízení regulující vjezd a výjezd
  • veškeré stavební, inženýrské a elektrikářské práce s výstavbou vjezdu související
  • záruční a pozáruční servis na celé zařízení

Některé výše uvedené práce provádíme sami a některé v kooperaci s odbornými firmami. V nedávné době jsme zrealizovali vjezd do velkoskladu společnosti Billa v Modleticích u Prahy. Vjezd je zde opatřen světelnou signalizací.

Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Slavel, spol. s r. o.