Výstavba světelných signalizačních zařízení (SSZ)

  Společnost Slavel spol. s r. o. zabezpečuje celý proces výstavby SSZ:
 • předprojektová příprava
 • úvodní studie, dopravní řešení
 • vypracování projektu včetně geodetického zaměření
 • stavební řízení
 • projekční a stavební dozor
 • koordinace všech prací při realizaci zakázky, včetně zajištění technických prostředků
 • výchozí revize
 • kolaudační řízení
 • záruční a pozáruční servis
Některé naše poslední realizace:
Rohanské nábřeží x Thámova v Praze 8

SSZ Rohanské nábřeží x Thámova, Praha 8


Rohanské nábřeží x Diamantová v Praze 8

SSZ Rohanské nábřeží x Diamantová, Praha 8


Semilská x Toužimská v Praze 9

SSZ Semilská x Toužimská, Praha 9


Božanovská x Náchodská v Praze 9

SSZ Božanovská x Náchodská, Praha 9


Pro soukromého investora jsme například vystavěli křižovatku Práčská x Švehlova v Praze 10 u OC Park Hostivař.
SSZ Švehlova x Práčská, Praha 10


Ukázky čtyř rekonstruovaných křižovatek v Praze 5 v prostoru okolo Anděla
Nádražní x VltavskáNádražní x Vltavská
Lidická x ZborovskáLidická x Zborovská
Svornosti x VltavskáSvornosti x Vltavská Hořejší náb. x VltavskáHořejší nábř. x Vltavská
Zpět
Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Slavel, spol. s r. o.