Parkoviště P+R

(záchytná parkoviště „park and ride" - zaparkuj a jeď s návazností na MHD)

Společnost SLAVEL spol. s r. o. v Praze přenáší data z těchto parkovišť na dispečinky TSK hl. m. Prahy. Průběžně je tak sledována vytíženost těchto užitečných parkovišť.

Přenos dat je také přenášen na internetové stránky TSK. Sami se rovněž o tyto stránky staráme dle měnících se požadavků zadavatele.
zobrazení aktuálního stavu obsazenosti

aktuální stav obsazenosti parkoviště

grafické zobrazení počtu volných míst

Na prezentovaných stránkách uživatel najde fotografii parkoviště, mapu okolí, informace o parkovišti včetně momentální obsazenosti, možnostech dopravního spojení prostředky MHD včetně aktuálních jízdních řádů a také o obchodech a komerčních službách v blízkém okolí včetně otevíracích hodin.
V Praze má tato internetová propagace podporu magistrátu i TSK hl.m.Prahy, na jejichž stránkách se tato prezentace parkovišť uskutečňuje. Je tedy v zájmu nejen hlavního města, ale i provozovatelů a investorů komerčních center, být napojeni na tento naváděcí systém.

Naše společnost může zajistit celou výstavbu parkoviště P+R včetně vjezdových a výjezdových mechanismů, světelné signalizace, informačních systémů, přenosů dat na proměnné silniční tabule, jejich instalaci atd. Ke všemu můžeme zajistit projekty i inženýring.

Výstavba chráněných přechodů pro chodce

Součástí těchto přechodů je kromě SSZ také zajištění pasivní bezpečnosti osob pomocí betonových či jiných zábran. Přechody jsou projektovány jako bezbariérové se stanovenými úpravami pro nevidomé.

Celou výstavbu těchto přechodů realizujeme včetně projektu, inženýringu a stavebních úprav. V Praze jsme např. realizovali chráněný přechod ve Štúrově ulici v Krči.

Chráněný přechod ve Štúrově ulici, Praha 4
Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Slavel, spol. s r. o.