Sytém PARS

Jedná se o vlastní systém společnosti SLAVEL spol. s r. o. Obecně slouží ke sběru, vyhodnocení a archivaci dat. K přenosu dat je možno použít optické kabely, radiové spojení, klasické kabelové propojení apod.

Dodávané softwarové vybavení umožňuje připojení na server dané počítačové sítě bez ohledu na operační systém, na kterém server pracuje.

    Systém PARS má univerzální použití:
  • sledování provozních stavů řadičů světelné signalizace - přehledné zobrazování aktuálního stavu SSZ (světelné signalizační zařízení) na internetovém prohlížeči
  • dálkové ovládání jednoduchých technologických provozů - v současné době se používá pro řízení SSZ v Praze a Brně
  • přenos a zpracování dat z meteostanic
  • přenos a zpracování dat ze sčítačů dopravy
  • koordinace SSZ na důležitých silničních tazích
  • Záruční doba PARS je: 24 měsíců
Systém PARS Schéma činnosti systému PARS - koordinace SSZ

Pro bližší podrobnosti se podívejte na technické parametry.
Zpět
Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Slavel, spol. s r. o.