Společnost Slavel spol. s r.o. je držitelem certifikace systému řízení jakosti ISO 9001 v oboru investiční dodávky a servis řídicích systémů v oblasti pozemních komunikací.

ing. Václav Slavík - ředitel společnosti

SLAVEL spol. s r.o. se pohybuje na trhu od roku 1991, za svou temer dvacetiletou dobu své činnosti již realizovala více než 300 řešení dopravních systémů.

Společnost zabezpečuje komplexní dodávky služeb jak svým technologickým zařízením, tak na přání zákazníka od všech tuzemských výrobců technologií a pomocných zařízení. Spolupracuje s předními výrobci zahraničních technologií a je schopna zabezpečit tyto dodávky včetně montáží, uvedení do provozu a jejich následný servis.

Při realizaci zakázek mimo území hlavního města Prahy využívá subdodavatelských podpor od regionální firem.


Dopravní informace
  Přihlásit  
  Statistika parkovišť
  Hustota provozu v denním režimu
  Proměnné značky
  Proměnné tabule
  Světelné signalizační zařízení