Naváděcí systém na parkoviště

Velká či turisticky významná města jsou stále více přetížená automobilovou dopravou. Návštěvníci těchto měst obvykle chtějí zaparkovat co nejblíže objektu svého zájmu, a tak blokují centra měst.

Mnohá města se snaží tento problém řešit budováním vhodných parkovišť či podzemních garáží. Motoristé však často o těchto místech neví nebo je obtížně hledají a tím zhoršují ekologickou situaci města.

Usnadnit toto hledání může právě systém navádění na parkoviště (dále SNAP). Tento systém ukazuje řidiči při příjezdu volná místa v cílové oblasti. Řidič se může včas rozhodnout, do kterých garáží nebo na kterou parkovací plochu v blízkosti svého cíle zajede. Pak se nechá systémem navést na parkovací zařízení.

SNAP má tyto přednosti:
  • přispívá k rovnoměrnému využití parkovacích kapacit
  • řidičům bez místních znalostí pomáhá při orientaci
  • redukuje provoz a tím snižuje zatížení životního prostředí
  • umožňuje operativní ruční řízení z centrály
  • systém je stavebnicový (lze doplňovat nové lokality)

SNAP lze užít pro všechny typy parkovišť a je kompatibilní prakticky se všemi provozovanými zařízeními na záchytných parkovištích P+R, komerčních a veřejných parkovištích.
V Praze jsou informace přenášeny rádiovou sítí společnosti Slavel. V ostatních lokalitách je též možno využít technologie GPRS.

Tvorba WEB stránek parkovišť a zobrazení v síti Internet V této oblasti se věnujeme přenosu dat z parkovišť či garáží napojených na systém SNAP (P+R, komerční, městská apod.). Internetové stránky za tímto účelem jsou tvořeny naší společností.
zobrazení aktuálního stavu obsazenosti

aktuální stav obsazenosti parkoviště

grafické zobrazení počtu volných míst

rozmístění naváděcích značek k parkovišti

aktuální zobrazení stavu na naváděcí tabuli

Na www stránkách uživatel najde fotografii parkoviště, mapu okolí, informace o parkovišti včetně momentální obsazenosti, možnostech dopravního spojení prostředky MHD včetně aktuálních jízdních řádů a také o obchodech a komerčních službách v blízkém okolí včetně otevíracích hodin. Mělo by být zájmu nejen hlavního města, ale i provozovatelů a investorů komerčních center, být napojeni na tento naváděcí systém. V současné době je již v provozu také WAP stránka http://wap.slavel.cz obsahující informace o obsazenosti parkovišť napojených na naváděcí systém SNAP.

Společnost Slavel má zkušenosti s budováním a provozováním SNAP v Praze 5 na Smíchově, kde došlo ke spojení veřejného zájmu s obchodními zájmy společností provozujících místní kulturní a obchodní centra. V současné době byla uvedena do provozu i část oblasti Praha - střed (garáže Slovan a Wilsonova) a Kongresové centrum. V prosinci 2006 byla do provozu uvedena oblast Chodova - Centrum Chodov. V roce 2008 jsme realizovali naváděcí systém v centru Brna.

Zájemcům (i mimopražským) rádi poradíme a pomůžeme se zavedením podobného dopravního informačního systému, který účinně pomáhá městu, jeho obyvatelům, návštěvníkům i podnikatelům. Na objednávku vypracujeme projektovou dokumentaci vč.zajištění veškeré inženýrské činnosti a stavbu též zrealizujeme. Pro bližší podrobnosti se podívejte na technické parametry.


Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Slavel, spol. s r. o.